Arcadis

i

Architecture Interior Project

Architecture Interior Project

Jsme soukromá projektová kancelář založená v roce 1992. Profesionalita naší firmy spočívá ve spolupráci dvou základních profesí – architekta a stavebního inženýra.
Zpracováváme komplexní projektovou dokumentaci ve všech stupních, od architektonické studie po prováděcí projekty, včetně autorských a technických dozorů.
Zajišťujeme také inženýrskou činnost včetně spolupráce při výběru dodavatele a zadání realizace stavby.
V současné době zaměstnáváme 26 spolupracovníků všech potřebných profesí.
---
We are a well established architectural firm in business since 1992. The professional approach of our company is based on the co-operation between the two basic professions in our field - architectural and structural engineering.
We process complex project documentation in all stages of completion from architectural study to executive projects including author and technical supervision.
We provide engineering services including collaboration when choosing a provider and the submission of the project to a building contractor.
We currently employ 26 workers of all needed professions.

Ing. arch. Jaroslav Kačer
Ing. Zdeněk Jäger

Architecture Interior Project

Ing. arch. Jaroslav Kačer
Ing. Zdeněk Jäger

Pískařská 2075/7, 143 00 Praha 4
+420 246 067 617
+420 602 347 246
aip@aiparchitekti.cz
www.aiparchitekti.cz

interiér vstupu společnoati Arcadis Project management
Praha 4

Klient - ARCADIS Project Management
Projekt Interiéru 2007
Realizace 2007

© Ing. arch. Jaroslav Kačer & Ing. Zdeněk Jäger | design Martin Kincl/e.i.design