rekonstrukce Trauttmandorffského paláce | Praha 1

i

Architecture Interior Project

Architecture Interior Project

cz | Jsme soukromá projektová kancelář založená v roce 1992. Profesionalita naší firmy spočívá ve spolupráci dvou základních profesí – architekta a stavebního inženýra.
Zpracováváme komplexní projektovou dokumentaci ve všech stupních, od architektonické studie po prováděcí projekty, včetně autorských a technických dozorů.
Zajišťujeme také inženýrskou činnost včetně spolupráce při výběru dodavatele a zadání realizace stavby.
V současné době zaměstnáváme 26 spolupracovníků všech potřebných profesí.

en | We are a well established architectural firm in business since 1992. The professional approach of our company is based on the co-operation between the two basic professions in our field - architectural and structural engineering.
We process complex project documentation in all stages of completion from architectural study to executive projects including author and technical supervision.
We provide engineering services including collaboration when choosing a provider and the submission of the project to a building contractor.
We currently employ 26 workers of all needed professions.

Ing. arch. Jaroslav Kačer
Ing. Zdeněk Jäger

klienti | clients
FINEP a.s.  · SKANSKA a.s.  ·  CPI a.s.  ·  MZV ČR  ·  RSJ a.s.  ·  Metrostav Development a.s.

kariéra | careers
Stále hledáme talentované architekty do našeho týmu! V případě zájmu o spolupráci posílejte životopis a výběr z Vašeho portfolia v PDF formátu na aip@aiparchitekti.cz.
We are always looking for talented individuals to join our team! To apply, please, send your CV and a selection from your portfolio in PDF format to aip@aiparchitekti.cz.

Architecture Interior Project

Ing. arch. Jaroslav Kačer
Ing. Zdeněk Jäger

Pískařská 2075/7, 143 00 Praha 4
+420 246 067 617
+420 602 347 246
aip@aiparchitekti.cz
www.aiparchitekti.cz

Rekonstrukce objektu Trauttmandorffského paláce
Lokalita · Praha 1 - Hradčany
Klient · MZV ČR
2019

Renovation of Trauttmandorff Palace
Location · Prague 1
Client · The Ministry of Foreign Affairs CZ
2019

© Ing. arch. Jaroslav Kačer & Ing. Zdeněk Jäger | design Martin Kincl/e.i.design